Vstříc lásce k běhání

pátek 3. října 2014

Svatební proslov

26.4.2014 ve 13:00 
v zámecké kapli na Kratochvíli 
nás oddal Ing. Tomáš Rádl

Připravil si pro nás svatební proslov, který nám snad všichni účastníci svatby chválili (ale to nebyla naše zásluha) který si jako nevěsta ale vůbec nepamatuji (a zatím mi to všechny nevěsty potvrdily, že si z obřadu pamatují jen "ano" a proslov vůbec), naštěstí se pan Rádl se mnou o něj podělil.

Spolu jste se zrodili a spolu buďte navždy.
Buďte spolu, dokud bílé perutě smrti nerozpráší vaše dny.
Buďte spolu i v mlčenlivé paměti boží.
Ale ať jsou ve vaší pospolitosti prostory a nebeské vánky tančí mezi vámi.
Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta:
Nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší.
Plňte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše.
Dávejte si vzájemně ze svého chleba, ale nejezte vždy jen z téhož krajíce.
Zpívejte, tančete a radujte se spolu, ale dopřejte jeden druhému, aby byl sám.
Právě tak, jak jsou samy struny loutny, i když se všechny zachvívají stejnou melodií.
Dávejte si svá srdce, ale ne proto, abyste si je vzájemně svěřovali do opatrování.
Neboť vaše srdce může obsáhnout jen ruka života.
A stůjte při sobě, ale ne příliš blízko sebe:
Neboť pilíře chrámu stojí odděleně a dub neroste ve stínu cypřiše, ani cypřiš ve stínu dubu.

Gibrán Chálín Gibrán Libanonský spisovatel, malíř a sochař)
www.tyros.leb.net/gibran/indexcz.htmlŽádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Vaši reakci!